Du er her: Forside / Styret

Cat picture

Styret

ALL KONTAKT MED NRR OG BURAK SKAL GÅ VIA/TIL LED

+47 46 47 05 85 (Tommy Lohmann)

leder.burak@gmail.comBilde

Kontaktinformasjon

Arbeidsoppgaver

mangler bilde

NavnTommy Lohmann 

PosisjonLeder (2017) 

Adresse 

Zip, Sted 

Telefon 

Mobil+47 46 47 05 85 

E-postleder.burak@gmail.com 

Klubbens og styrets leder. Skal påse at klubben drives etter lover og regler som klubben er underlagt i form av sitt medlemskap innen NRR, klubben egne vedtekter, målsetninger samt eventuelle pålegg fra generalforsamling. Det er leders plikt å ha kjennskap til de gjeldende lover og regler og utøvelsen av disse.Leder skal lede medlemsmøter og styremøter. Leder eller sekretær er ansvarlig for saksliste til hvert styremøtet. Leder er det naturlige bindeledd mellom alle styremedlemmene. Leder skal også gripe fatt i konflikter og problemer innad i styret/klubben og få satt tingene på dagsorden så snart det lar seg gjøre. Leder ar fast delegat til NRR's generalforsamling

 

ALL KORSPONDANSE TIL NRR VIL GÅ IGJENNOM LEDER INTIL VIDERE

Buskerud Katteklubb - Copyright 2008-17, Org.nr.:987 951 222, leder.burak@gmail.com